Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2019

23:41
6122 7276 400
Reposted fromsoftboi softboi vianevermindd nevermindd
23:41
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianevermindd nevermindd
Sponsored post
04:05
23:41
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vianevermindd nevermindd
23:39
2668 3d41 400
mirror
Reposted fromstonerr stonerr viainsanedreamer insanedreamer
23:38
4114 ee21 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
23:37
1487 2a48 400
Reposted fromMtsen Mtsen viainsanedreamer insanedreamer
23:37
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viainsanedreamer insanedreamer
23:35
3938 95a5 400
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
23:35
0929 edb3 400
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
23:35
Edward Hopper, "Wnętrze", 1925
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer
23:34
Nałóg bierze się z braku.
Z tego, że jesteś pusty w środku. Pusty i zaniepokojony.
Nałóg bierze się stąd, że mimo tego, co jest na zewnątrz i w dowodzie osobistym, i w CV, w środku jesteś smutną grubaską. I cokolwiek by się działo- jesteś smutną grubaską. Jesteś rudym konusem, którego przezywali w podstawówce.
Jesteś brzydki.
Jesteś gorszy.
Nikt nie chce z tobą spędzać czasu.
Sonic Youth śpiewają o tobie: You aren't never go anywhere.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
23:33
6113 3166 400
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
23:32
5606 aefe 400
Reposted frombearded bearded viainsanedreamer insanedreamer
23:26
8512 c210 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
23:21
8740 5260 400
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
23:17
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viairmelin irmelin
23:16
9446 aff4 400
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
23:16
9315 662f 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
23:15
5949 ded0 400
Reposted fromkarahippie karahippie
23:14
2218 f1b8 400
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...