Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

18:42
7022 2f1e 400
"I miss you in a way that is changing me."
//The Artidote;  AnnaXiin
Reposted bybambigreeneyesInfelicebluszczygyourholypopewaniliowaa
18:37
5377 3a6d 400
Reposted frometer eter viaMountainGirl MountainGirl
18:37
3512 7169 400
Reposted fromnazarena nazarena viaMountainGirl MountainGirl
18:03
0011 2ab1 400
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola

April 12 2018

19:38

April 11 2018

21:46
Reposted fromdobby dobby viasalato salato
21:46
1114 ddbd 400
Reposted fromfatique fatique viahelenburns helenburns
21:44
Reposted fromtwice twice viadobby dobby
21:44
8070 b24c 400
Reposted fromdeviate deviate viadobby dobby
21:43
2383 57c5 400
Laura Makabresku
Reposted byMartwa13RoaraAvisamphetaminelogicmr-absentiaRekrut-Kp856kittylitterx-raytwiggylawalexandersmith8805bladeushMountainGirlzembatadepartermuladharaladylenapati2k6katastrofoInfeliceSapereAudepuszkahormezamagolek22mllescribblerGunToRunjointskurwysynsleepingmousselinebrakperspektywfavouriteworstnightmaresadpornoczywisciesizarconcarnenondiscoverymybluebirdechoesfromonetoanotheryoungandstupid

April 10 2018

01:49
Jesteśmy tacy sami. Identyczni. Nie ma między nami żadnej różnicy, wybieramy tylko inne rodzaje broni, przestać czuć, żeby zapomnieć o sobie i o tym, jak bardzo wszystko źle robimy, jak bardzo nie potrafimy sobie poradzić, jak bardzo jesteśmy najgorszymi ludźmi na świecie.
— Małgorzata Halber
Reposted byyanekpure-blissRozanopalcaJutrzenkaawakenirbjarbirbtoffifeedeepbluexmalinowowadianazetdesperateee
01:44
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viawszystkodupa wszystkodupa
01:44
7590 fd72 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
01:44
01:43
Są ludzie, którzy nigdy nie widzieli swojego odbicia i dlatego przez całe życie biorą siebie za kogoś innego.
— Dmitrij Głuchowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
01:43
2503 16d7 400
Reposted fromGIFer GIFer viaepidemic epidemic
01:43
W moim życiu zbyt dużo razy leżałem na ziemi, żeby nie wiedzieć, że najważniejszą rzeczą jest to, że trzeba dalej walczyć.
— Jakub Błaszczykowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
01:43
9045 c9ee 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
01:41
0294 382d 400
Reposted fromla-lu la-lu viaIriss Iriss

April 09 2018

15:51
0448 3f14 400
Reposted bybudashashosiu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl