Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

23:30
6437 04f2 400
Reposted fromdivi divi viahelenburns helenburns
23:29
3030 c878 400

M. Hłasko

23:28
0215 402d 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viahelenburns helenburns

December 01 2017

20:25
8865 6025 400
Reposted fromlevindis levindis viahelenburns helenburns

November 28 2017

20:54
1537 b9dd 400
Reposted fromGIFer GIFer
20:54
2866 0f07 400
Reposted fromkarahippie karahippie viahelenburns helenburns
20:52
7178 6d1b 400
20:52
1621 ea64 400
Reposted fromshitsuri shitsuri viadumbscream dumbscream
20:52
2641 ed20
Reposted fromorchis orchis viadumbscream dumbscream
20:51
20:51
7567 df12 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadumbscream dumbscream
20:50
8642 90d5 400
Reposted fromzciach zciach viadimer dimer
20:49
9562 b1ac 400
Reposted fromtfu tfu viadimer dimer
20:49
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viadobby dobby
20:49
4038 67b2 400
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby
20:47
0714 b829 400
Reposted fromNekoii Nekoii viadobby dobby
20:47
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
20:46
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej czy większej. Gdybym mógł w siebie wmówić, że obejście mam swobodne, a maniery ujmujące, zapewne nie byłbym nieśmiały.
— Jane Austen, "Rozważna i romantyczna"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby
20:46

„(…) choćby nie wiem jak się starali 

po prostu nie mogliby znaleźć nikogo dokładnie takiego jak 

ty.

i ja

też nie mogę.”

- Charles Bukowski

Reposted fromczesciczolem czesciczolem viadobby dobby
20:44
8249 2cd7 400
Reposted fromoll oll vianebthat nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl