Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

10:26

Emocje, nawet te uważane za trudne, same w sobie nie mogą nas zabić (w przeciwieństwie do zachowań). Pełnią raczej rolę przewodnika. Prowadzą do mądrości i miłości - choć czasem krętą drogą. Jeśli nie pokusimy się na wybór ścieżek na skróty czy ucieczek w nieodczuwanie, czeka nas nagroda. W innym wypadku na mecie zastaniemy jedynie atrapy szczęścia, a za nimi to przed czym uciekamy: żal, lęki, obawy, rozpacz itp. 

— znalezione
10:25
Dojście do prawdziwego znaczenia smutku, poddanie się depresji, paradoksalnie może nauczyć nas kochać siebie i innych w całości – ze wszystkimi ludzkimi aspektami: mocy i niemocy. 
— znalezione

February 24 2018

22:32
Nie mogę wykrztusić słowa z obawy przed bólem. Nie mogę znaleźć ukojenia, nie potrafię przestać myśleć. Ciąży mi wszystko, dusza na ramieniu. Nie wiedziałam, że można tak umierać. 
Ból mnie obezwładnił, zżera mnie od środka. 
//Krosno


22:01
Niestety, czasami krzywdzimy tych, których kochamy najmocniej. 
— Kirsty Moseley
Reposted byoutofmyheadsurprisemeOkruszek
19:50
3814 1493 400
Reposted bywartimenoveltystellina43EmiyamisnenaeliennWolfGuymr-absentiaberewerelisiazupalucasthelocustCaseineRozen
15:13
4700 526a 400
Reposted fromrawriot rawriot vianiskowo niskowo
15:10
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"

February 23 2018

15:28

February 22 2018

23:23
1213 2643 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
21:57
19:54
19:29
16:49
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
09:49
5835 6918 400
09:48
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vianiskowo niskowo
09:46
1080 e8ef 400
Reposted fromfakinszit fakinszit vianiskowo niskowo
09:44
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx vianiskowo niskowo
09:43
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
09:42
2160 6ec0 400
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby

February 21 2018

21:03
5692 d416 400
Reposted fromdontbemad dontbemad viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl