Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

21:30
0368 932a 400
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa
21:30
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viawszystkodupa wszystkodupa
21:28
Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
21:26
21:22
3242 2263 400
Reposted fromtaborri taborri viawszystkodupa wszystkodupa
21:22
1759 68d4 400
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
21:21
0135 6f69 400
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
21:21
0131 3c2f 400
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
21:20
4179 16bd 400
Reposted fromkarsina karsina viadimer dimer
21:20
5153 4932 400
21:20
21:19
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka vianiskowo niskowo
21:18
6247 8069 400
Reposted fromslodziak slodziak viainsanedreamer insanedreamer

October 08 2018

19:42
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
19:41
1743 3eb2 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
19:40
Helene Delmaire (born 1987) - Cocon (2013, Oil on wood) (70 x 50 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme viainsanedreamer insanedreamer
19:33
6678 10be 400
Reposted fromzciach zciach viano-longer-kore no-longer-kore
19:33
5257 1eef 400
Reposted fromhare hare viano-longer-kore no-longer-kore
19:33
19:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl